Projekt realizowany w roku akademickim 2020/2021 przez studentki kierunku Logopedia Uniwersytetu Śląskiego, działających pod opieką dr Kamili Kuros-Kowalskiej.

Projekt powstał w celu rozwijania muzycznych pasji w połączeniu z przyszłym zawodem logopedy.

Grupa studentek II roku śląskiej logopedii pod opieką dr Kamili Kuros-Kowalskiej podjęła wyzwanie stworzenia tekstów oraz muzyki, które pozwolą wspólnie z podopiecznymi rozwijać umiejętności językowe, w przyjemny sposób przeprowadzać ćwiczenia logopedyczne, a także świetnie się bawić!

Wspaniałym uwieńczeniem projektu było otrzymanie wyróżnienia w konkursie Studenckich Ruchów Naukowych StRuNa 2021, który obył się podczas Kongres Kół Naukowych IKONA 2021.